INSIDE OUT ISTEDGADE

Byrumsrenoveringen af Istedgade blev afsluttet i foråret og bliver nu toppet med et kunstprojekt, der hylder livet i gaden og bag facaden.
Det er beboerne i Istedgade, der har efterspurgt kunstprojekter, og et af dem er blevet til med stor inddragelse af de lokale beboere.

Billedkunstner Hanne Lise Thomsen er udvalgt af Statens Kunstfond og Københavns Kommune til at udføre sit kunstprojekt Inside Out. Thomsen har udvalgt og besøgt 40 lejligheder i Istedgade og interviewet, fotograferet og lydoptaget de mange familier om livet i gaden. Optagelserne er foregået i samarbejde med fotograf Steven Achiam, filmfotograf Niels Grønlykke og  journalist Lasse Telling og i samarbejde med grafisk designer Jeanne Betak samles materialet i en zine publikation.

Lokale fortællinger afløser marchmusik
Kunstprojektet består af tre dele: På Hovedbanegården i rummet mod Reventlowsgade bliver den daglige march-musik afløst af lydfiler med Istedgade-beboernes personlige beretninger om livet i den berømte gade. På facaden af Gasværksvejens Skole manifesterer projektet sig visuelt som gigantiske billedprojektioner fra det private liv bag Istedgades mure. De mange billeder og fortællinger fra Istedgade samles i en zine publikation som udgives når kunstprojektets aktiviteter er afsluttet

Det har været utroligt spændende at blive lukket ind i folks hjem og høre fortællinger om deres liv i Istedgade. Jeg håber, at projektet kan være med til at vise, at Istedgade i den grad er en gade med højt til loftet. Her bor mange forskellige mennesker – både dem der har boet her igennem flere generationer og de unge børnefamilier, der er flyttet hertil er med i kunstprojektet, siger Hanne Lise Thomsen.

 Fredag den 11. september, lørdag den 12. september og lørdag den 19. september vil gadelyset blive slukket ved Gasværkvejs Skole, og fra kl. 21.30 til midnat vil en video blive afspillet i loop og udfylde den 15 m høje facade med billeder fra 40 af gadens lejligheder.

Projektets idé er at synliggøre gadens indbyggere ved i lyde, ord og billeder at ‘vende vrangen ud’ på gadens lejligheder og vise de forskellige, men ofte parallelle liv, bag facaden. Og netop muligheden for at komme ind bag murene på Istedgade er interessant, mener teknik- og miljøborgmester Morten Kabell (EL): 

Med det indbydende byrum vi har skabt med løftet af Istedgade og med gadens helt unikke udadvendthed, kan man godt komme til at glemme, at der også foregår en masse inde bag husmurene. Derfor bliver det interessant at både se og høre, hvad Hanne Lise Thomsen er nået frem til, lyder det fra Morten Kabell.

En vigtig del af konceptet går ud på, at alle beboerne er med til at skabe denne fælles visuelle og auditive fortælling, der skaber nye oplevelser og udfordrer opfattelsen af byrummet. Projektets vigtigste præmis har været altid at tage udgangspunkt i reelle møder med beboerne. Møderne er blevet dokumenteret i fotografi, film og lyd og har løbende dannet baggrund og inspiration for de kunstneriske fortolkninger.
Pressefoto på insideout2015.dk

 

Program
Den 1.-15. september lydinstallation på Hovedbanegården.

Den 11. 12. og 19. september videoinstallation på facaden på Gasværkvej Skole.

I november udkommer en publikation om projektet, der indeholder billeder og fortællinger fra Istedgade.

Yderligere oplysninger
Teknik- og Miljøforvaltningens pressetelefon: 23 27 80 90

Fakta
Kunstprojektet er blevet til med støtte fra Statens Kunstfond og Københavns Kommunes legat til Stadens forskønnelse og almene bedste. Stor tak til de beboere i Istedgade som deltager i Inside Out og til designer Per Kragh Müller

Hanne Lise Thomsen er billedkunstner uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi i København. Hun har har i de senere år realiseret store projekter i det offentlige rum bl.a. Billboard Festival Casablanca 2015. I 2005 viste Thomsen videoprojektionen The Homeless of New York City Wish You All a Happy Holiday i New York og i 2003 billboardprojektet Women2003 i København og Malmø.I 2009 realiserede Thomsen Inside Out på Vesterbro, som var iværksat af Statens Kunstfonds Udvalg for Kunst i det Offentlige rum. Projektets idé var at lade privatsfæren møde det offentlige rum, idet familiealbummets billeder blev projiceret op på bygninger i Abel Cathrinesgade og Viktoriagade. http://hannelisethomsen.com

PRESSEMEDDELELSE PDF

Pressefotos HIGH

2.1_byvaaben_v2DSB logo.2014_POS_RGB        Nordic Rentals logo payoff_rgb      Skank LOGOKM_logotype_black-black-UN

Kunstfonden_LOGO_small_JPG